Ρέθυμνο, 1-5 Νοέμβρη 2023
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα, 22-25 Σεπτέμβρη 2022
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Γιάννενα 17-19 Δεκέμβρη 2021
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
διαδικτυακά, 11-12 Δεκέμβρη 2020
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Αθήνα, 29 Νοέμβρη - 1 Δεκέμβρη 2019
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα, 7-9 Δεκέμβρη 2018
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ρέθυμνο, 24-26 Δεκέμβρη 2017,
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ληξούρι, 2-4 Δεκέμβρη 2016
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα, 18-20 Δεκέμβρη 2015
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ρέθυμνο, 16-18 Ιανουαρίου 2015
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα, 6-9 Δεκέμβρη 2013
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ληξούρι, 7-9 Δεκέμβρη 2012
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ρέθυμνο, 2-4 Δεκέμβρη 2011
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα 29-31 Οκτώβρη 2010
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ληξούρι, 13-15 Νοέμβρη 2009
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ρέθυμνο, 25-27 Οκτώβρη 2008
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ληξούρι, 21-24 Νοέμβρη 2007
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Ρέθυμνο 29-30 Οκτώβρη 2005
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα 20 Νοέμβρη 2004
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα 26 Οκτώβρη 2003
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]
Κέρκυρα 25-27 Οκτώβρη 2002
πρόγραμμα συναυλιών [pdf]