Μπορώ να γίνω μέλος;

Για να γίνει κάποιος μέλος στον ΕΣΣΗΜ χρειάζεται να έχει ενεργή δραστηριότητα στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής μουσικής καθώς και συμμετοχή σε δημόσιες εκτελέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση νέου μέλους κοιτάξτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Αίτηση Νέου Μέλους